black platform dress shoes

2 inch elevator shoes

cheap elevator shoes

tom cruise elevator shoes

what are elevator shoes

MÜHENDİSLİK

Sıcaklık birçok malzeme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve ürünlerin performanslarını oldukça etkilemektedir.
Malzemenin iletim, taşınım ve radyasyon ile gerçekleşen ısı transferi modellemesi ile birlikte sıcaklık dağılımı ve enerji akışı belirlenir.
ASGENA Havacılık ve Savunma aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir.

Blue #1 Icon

Isı Transfer Merdaneleri

Endüstride birçok uygulamada kullanılan ısı transfer merdanelerinin tasarımı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Termal gerilmelerin minimum seviyede tutulabilmesi için sıcaklık dağılımının üniform olması gerekmektedir.

Blue #1 Icon

Zamana Bağlı ve Kararlı Hal Çözümlemeleri

Zamana bağlı termal analizler ile prosesinizde zamanla değişim gösteren sıcaklık ve akıları taki edilebilir. Kararlı hal çözümlemeleri ile birlikte sisteminizin stabil duruma geldikten sonra bünyesinde meydana gelen sıcaklık dağılımını kontrol edebilirsiniz.

Blue #1 Icon

Yüzeyler Arası Işıma

İletim ve taşımından farklı olarak elektromanyetik dalgalar ile gerçekleşen radyasyonla ısı transferi hesaplamaları ile dış ve iç yüzeylerdeki sıcaklık ve basınç dağımları belirlenir.

Blue #1 Icon

Termal Gerilme Hesaplamaları

Malzeme üzerindeki üniform olmayan sıcaklık dağılımı termal gerilmelere ve dolayısı ile deformasyonlara sebep olabilmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için termal gerilme hesaplamalaraının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.