KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Asgena İnsan Kaynakları Politikası olarak ;
• Şirketimizin kültürüne uyum sağlayan ve değerlerimize sahip çıkan insan kaynağı alımı
• Personelimizin bilgi ve görgüsünü arttırmasına yönelik olanaklar sağlamayı ve başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirme
• Personelimizin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması için olanak sağlama
• Personelimizin yaratıcı düşünmeye ve Şirket faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeye özendirme
• Personelimizin kişiliğine önem vermeyi ve saygı duymayı ; maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmeyi
• Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlama
Konularındaki temel ilkeler esas alınmaktadır.

ÇALIŞMA ORTAMI

• Şirketimizde yarı esnek mesai sistemi uygulanmakta , haftada 45 saat çalışılmaktadır.
• Yemek kartı sağlanmakta ve ulaşım için yol yardımı sağlanmaktadır.
• Lisans üstü eğitimler telafi çalışmaları ile birlikte desteklenmektedir.
• Evlilik, doğum , uzun süreli çalışma vb. durumlarda çeşitli yardımlar yapılmaktadır.
• Yıllık izinler konusunda iş kanunu baz alınmaktadır.